Manu    
   

รักษาความปลอดภัย

กีฬามหาวิทยาลัยโลก

"24th UNIVERSIADE BANGKOK 2007 "

1-23 สิงหาคม 2550

 

 

ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 24 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในระหว่างวันที่ 1-23 สิงหาคม 2550

นักกีฬาจากทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 196 ประเทศ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 18 ประเภทกีฬา

 

 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรศูนย์รังสิต มีอาณาบริเวณกว้าง อาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมเหมาะสม เป็นสถาบันการศึกษาที่สำคัญของประเทศ มีต้นไม้มาก ทำให้อากาศดี

 

 

การออกกำลังและเล่นกีฬา ทำให้"อดีนารีน"ในร่างกายหลั่งออกมารู้สึกกระฉัีบกระเฉงมีชีวิตชีวาและ้"เอนโดรฟิน"ทำให้มีความสุข

 
Top!
Top!