Manu    
 
   
   
ทดสอบยิงปืน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปี 2550
ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 จว.นครราชสีมา

............................................

ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท สนับสนุนข้าราชการตำรวจเข้าร่วมการแข่งขันยิงปืน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี2550

รอง ผกก.กลุ่มงานสืบสวน ภ.จว.ชัยนาท จััดทีมข้าราชการตำรวจเข้าร่วมการแข่งขัน พ.ต.ท.ศักร์สฤษฏิ์ เรือนภู่ สว.กลุ่มงานสืบสวน ภ.จว.ชัยนาท นำทีม พร้อมด้วย ร.ต.ท.เฉลา ฟักศรี, ด.ต.ไพศาล คล้ายสมาน, ด.ต.สมศักดิ์ กลุ่อมเกลา, ด.ต.ประเสริฐ แซ่มเพชร, ด.ต.สุชาติ สุชาการ, ด.ต.นิพนธ์ งาคชสาร, ด.ต.ชาญชัย ยอดดำิเนิน, ด.ต.ยุทธนา ใจนุ่ม, ด.ต.สราวุธ ฤทธิเรืองเดช, ด.ต.ชาญชัย บรรจง, จ.ส.ต.สุรัตน์ ดวงประทีป, และ ส.ต.ท.กฤษณะ ชัยเจริญ เจ้าหน้าที่สืบสวนและชุดปราบปรามยาเสพติด ภ.จว.ชัยนาท

ได้เข้าทำการทดสอบยิงปืนประจำปี 2550 ตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 จว.นครราชสีมา โดยมีข้าราชการตำรวจ เข้าทดสอบทุกหน่วยทั่วประเทศ แบ่งการแข่งขันเป็นประเภททีมและบุคคล ทั้งปืนยาว M16, HK33 ปืนสั้น N.R.A. และปืนต่อสู้ฉับพลัน(I.P.T.) ผลคะแนนและเหรียญรางวัล ปรากฏดังนี้

 

I.P.T.

N.R.A.
ปืนยาว 200 เมตร
1. พ.ต.ท.ศักร์สฤษฏิ์ เรือนภู่
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
-
2. ร.ต.ท.เฉลา ฟักศรี
-
เหรียญเงิน
-
3. ด.ต.ไพศาล คล้ายสมาน
เหรียญทองแดง
เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง
4. ด.ต.สมศักดิ์ กล่อมเกลา
เหรียญทอง*
เหรียญเงิน
เหรียญทอง
5. ด.ต.สุชาติ สุชาการ
เหรียญทองแดง
 
เหรียญเงิน
6. ด.ต.นิพนธ์ งาคชสาร
-
-
เหรียญเงิน
7 ด.ต.ชาญชัย ยอดดำเนิน
เหรียญทองแดง
-
-
8. ด.ต.ยุทธนา ใจนุ่ม
-
-
เหรียญเงิน
9. ด.ต.สราวุธ ฤทธิเรืองเดช
-
เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง
10.ด.ต.ชาญชัย บรรจง
เหรียญทองแดง
เหรียญเงิน
เหรียญทอง
11.จ.ส.ต.สุรัตน์ ดวงประทีิป
-
-
เหรียญเงิน
12.ส.ต.ท.กฤษณะ ชัยเจริญ
-
เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง

* รับโล่รางวัล พร้อมคุณวุฒิ ณ สำนักงานตำรวจแแห่งชาติ

Web Design Factory
 

 

 
Top!
Top!