Manu    
   
 
โครงการฝึกการใช้อาวุธปืนและยิงปืนด้วยกระสุนจริง
อปพร.ตำบลบางหลวง อ.สรรพยา จว.ชัยนาท
ณ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท
วันที่่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๑

............................................

ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาทร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท จัดโครงการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืนและการยิงปืนด้วยกระสุนจริง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอาวุธปืน กฏแห่งความปลอดภัย โดยมีวิทยากร ทีมครูฝึก ผู้มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับอาวุธปืน และผ่านการทดสอบการใช้อาวุธปืนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดูแลให้ความรู้อย่างใกล้ชิด มีสมาชิก อปพร.ตำบลบางหลวง เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 50 นาย

- สมาชิก อปพร.ตำบลบางหลวง เข้าแถวเพื่อรอรับการฝึกการใช้อาวุธปืนและยิงปืนด้วยกระสุนจริง

- วิทยากรคุณวุฒิเหรียญทองพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ความรู้ แนะนำเกี่ยวกับอาวุธปืน หลักปฏิบัติที่จำเป็น และกฏแห่งความปลอดภัย

- ครูฝึกควบคุมดูแลการฝึกอย่างใกล้ชิด เป็นรายบุคคล

- สาธิตการตรวจอาวุธ การจัดท่ายิง และการยิงปืน โดยครูฝึกคุณวุฒิเหรียญแม่นปืนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

- สมาชิก อปพร.เข้าแถวรับเป้าและกระสุนปืนอย่างเป็นระเบียบ

- เมื่อเข้าแนวยิงผู้เข้ารับการอบรมทุกคนต้องเชื่อฟังคำสั่งของผู้ควบคุมการยิง โดยเน้นกฏแห่งความปลอดภัยเป็นสำคัญ

- แนวยิงทางซ้ายพร้อม ทางขวาพร้อม ทุกคนพร้อม...

.

- หลับตาซ้าย เล็งด้วยสายตาขวา, ปลายศูนย์์ืหน้าเสมอบ่าศูนย์หลัง

 

 
Top!
Top!