Manu    
 
   
   
ทดสอบยิงปืน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๒
ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค๓ จังหวัดนครราชสีมา

วันเสาร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๒

............................................

พลตำรวจเอก ปานศิริ ประภาวัต รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประธานพิธีเปิดการทดสอบยิงปืนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี๒๕๕๒ ณ สนามยิงปืนศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๓ จังหวัดนครราชสีมา

พลตำรวจเอก ปานศิริ ประภาวัต รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รับการเคารพ

พลตำรวจเอก ปานศิริ ประภาวัต รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดการทดสอบยิงปืนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี๒๕๕๒

พลตำรวจเอก ปานศิริ ประภาวัต รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตรวจแถวคณะกรรมการยิงปืนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่เข้าร่วมทดสอบยิงปืนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๒

พลตำรวจเอก จงรัก จุฑานนท์ รองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจและทดสอบยิงปืน ณ สนามยิงปืนสั้น ระบบ NRA.

พลตำรวจเอก สถาพร หลาวทอง ผู้ช่วยผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมพิธีเปิดการทดสอบยิงปืนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และชมการสาธิตการใช้อาวุธทางยุทธวิธี

พลตำรวจโท ชินทัต มีศุข จเรตำรวจ(สบ ๘)* (อดีตผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา) กรรมการแข่งขันยิงปืนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทำความเคารพประธานในพิธี

-ยุทธวิธีตำรวจ

-สาธิตการใช้อาวุธปืนทางยุทธวิธี

-ทดสอบยิงปืนสั้น ระบบ IPT (ตามสัญชาตญาณ)

-ทดสอบยิงปืนสั้น ระบบ IPT (ตามสัญชาตญาณ) เคลื่อนที่ยิงในเวลา ๕ วินาที กระสุน 5 นัด จับปืนพร้อมการเคลื่อนที่ เมื่อเป้าพลิกเข้าหาผู้ยิง

- ทดสอบยิงปืนยาว

- ทดสอบยิงปืนสั้น ระบบ NRA.

*Update 18/08/2557

Web Design Factory
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top!
Top!