Manu    
 
   
   
ทดสอบยิงปืน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๓
ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๓ จังหวัดนครราชสีมา

วันเสาร์ ที่ ๒๓ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๓

Web Design Factory
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top!
Top!