Manu    
 
   
   
ทดสอบยิงปืน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๓
ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๓ จังหวัดนครราชสีมา

วันเสาร์ ที่ ๒๓ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๓

พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ*

ประธานพิธีเปิดการทดสอบยิงปืนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๓ ณ สนามยิงปืนศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค๓ จังหวัดนครราชสีมา

พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศร ผบ.ตร. รับการเคารพ

พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศร ผบ.ตร. เปิดการทดสอบยิงปืนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๓

พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ผบ.ตร., พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ที่ปรึกษา(สบ.10) ตรวจแถวคณะกรรมการยิงปืนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่เข้าร่วมทดสอบยิงปืนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๓

พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ผบ.ตร. ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจและทดสอบยิงปืน ณ สนามยิงปืนสั้น ระบบ NRA.

พล.ต.ท.สถาพร หลาวทอง ผู้ช่วย ผบ.ตร. ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจและทดสอบยิงปืน ณ สนามยิงปืนสั้น ระบบ NRA.

พล.ต.ต.ชินทัต มีศุข รอง ผบช.ภ.9, พล.ต.ต.อนันต์ โตสงวน ผบก.ศฝร.ภ.1 กรรมการแข่งขันยิงปืนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีเปิด

 

*Update 18/01/2554

Web Design Factory
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top!
Top!