Manu    
 
   
   
ทดสอบยิงปืน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๔
ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๓ จังหวัดนครราชสีมา

วันอังคาร ที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔

พลตำรวจเอก สถาพร หลาวทอง

จเรตำรวจแห่งชาติ

 

พล.ต.อ.สถาพร หลาวทอง จเรตำรวจแห่งชาติ ประธานในพิธี กล่าวเปิดการทดสอบยิงปืนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔ ณ สนามยิงปืนศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค๓ จังหวัดนครราชสีมา

 

 

 

Web Design Factory
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top!
Top!