Manu    
 
   
   
CZ

CZ 75 Bเป็นปืนต่อสู้ถูกนำไปเป็นปืนต้นแบบในอีกหลายๆ ยี่ห้อ เช่น ทานโฟกลีโอ(Tanfloglio) ,วินสันคอมแบท(Wilson Combat ), อูซี่(UZI) เป็นต้น CZ 75 ในรุ่นแรกๆที่ผลิตออกมาไม่มีสมอล็อกเข็มแทงชนวน(Firing Pin Stop ) ต่อมาในรุ่นหลัง CZ ได้เพิ่มระบบสมอล็อกเข็มแทงชนวนเข้าไป  เลยใส่ชื่อรุ่นต่อท้ายด้วยB ในส่วนรหัสต่อท้ายอื่น ๆ  เช่น  Dคือ รุ่นที่เปลี่ยนคันเซฟเป็น คันลดนก
        -  โครงปืนเป็นเหล็ก   
        -  ระบบรีคอยถ่วงเวลาปลดกลอนโดยใช้ห่วงรูปไตใต้ลำกล้อง 
        -  เกลียวลำกล้องเป็น 6เกลียว วนขวา
        -  แกนสปริงรีคอย เป็นแบบสั้น
        -  แมกกาซีนจุได้ 16 นัด
        -  ระบบลั่นไกเป็น ดับเบิ้ล/ซิงเกิ้ล
        -  ศูนย์เป็น ศูนย์แบบต่อสู้ แต้มจุดขาว 3 จุด  ศูนย์หน้าใช้เสียบตรงๆ กับสไลด์ โดยมีสลักขวางอยู่
           ศูนย์หลังสอดหางเหยี่ยวสามารถเคาะเลื่อน ซ้าย ขวา ได้ 
        -  คับบังคับกลไกต่างๆ คันค้างลำเลื่อน  เซฟ หรือ ปุ่มปลดแมกฯ อยู่ด้านซ้าย(รุ่น85 B มีคันบังคับซ้ายขวา)     
        -  ปุ่มปลดแมกฯรุ่นเก่าเป็นวงกลม (รุ่นใหม่กลมรีสูง)


ปืนสั้น CZ  (Ceska Zbrojovka) เป็นปืนที่มีประวัติน่าสนใจ ต้นกำเนิดรูปแบบ ระบบปฏิบัติการของ CZ 75 คือระบบรีคอยหน่วงเวลาแบบ Browning-FN ลำกล้องจะเซาะร่องไว้ที่โคนลำกล้อง  เหนือรังเพลิงค่อนไปข้างหน้า สำหรับขัดกับร่องที่เซาะไว้ที่สไลด์ด้านใน ในจังหวะขัดกลอน ลดตัวลำกล้องลงในจังหวะปลดกลอน ด้วยห่วงรูปไต/ถั่วลิสงใต้ลำกล้องบริเวณรังเพลิง ใช้ บูชตายตัวติดกับสไลด์

ซึ่ง จอห์น โมเสส เบาร์นิ่ง ออกแบบด้วยการดัดแปลงจากระบบรีคอยลดลำกล้อง Browning-Colt
อัน ลือลั่นในปืนระบบ 1911 ด้วยการตัดบูชปากลำกล้องออก ใช้บูชในตัวสไลด์เอง ตัดระบบห่วงโตงเตงออก ใช้ห่วงรูปไต/ถั่วลิสงใต้ลำกล้องแทน และคงระบบการขัดกลอนแบบ เซาะร่องไว้
ระบบปฏิบัติการแบบ Browning-FN ใช้ครั้งแรกกับปืน Browning HI-POWER ซึ่งถือว่าเป็นตำนาน ปืนพกกึ่งอัตโนมัติลูกดกกระบอกแรกของโลก ที่กลายเป็นตำนานอันยิ่งใหญ่ของปืนขนาด 9 มม.พาราฯ  กระบอกหนึ่ง

ต่อมา บ.SIG แห่งสวิตเซอร์แลนด์ ได้นำระบบปฏิบัติการนี้ไปใช้ ในปืน SIG P210 และออกแบบลักษณะปืนด้วยการให้โครงปืนส่วนล่างโอบไลด์ส่วนบนทำให้ปืนมีฟิตติ้งที่ดีขึ้นและลดระดับการวางแนว ลำกล้องให้ต่ำลง ทำให้มีความแม่นยำสูง ต่อมาทั้งระบบปฏิบัติการ และการออกแบบโครงปืนส่วนล่างหุ้มสไลด์ส่วนบน จึงเป็นต้น แบบของปืนในตระกูล  CZ 75 

โดยCZ 75  ได้นำเอาข้อดีของปืนหลาย ๆแบบมารวมไว้ที่ตัวเอง คือ
-  คอด้ามที่เล็ก  จาก Browning-FN
-  ความจุลูกที่มาก 15 นัด  จาก  Browning-FN ( 13 นัด )
-  ระบบ ปลดกลอน จาก  SIG P210
-  สามารถเข้าเซฟ ในจังหวะ  cocked-and-locked  แบบปืน ซิงเกิ้ล  1911

CZ 75 เป็นปืนจากประเทศเชคโกสโลวาเกีย  เป็นปืนสั้น ดับเบิล/ ซิ่งเกิ้ลที่ถูกออกแบบมาให้สามารถ พกพาในลักษณะ  cocked-and-locked เช่นเดียวกับ 1911 และ เบาร์นิงไฮเพาเวอร์ การพกพาแบบ cocked-and-locked คือการขึ้นนำกระสุน เข้ารังเพลิง นกง้างและทำการเข้า เซฟไว้    เป็นการพกพาในลักษณะพร้อมใช้งานที่    สามารถชักปืนออกมาใช้งานได้รวดเร็ว ผู้ออกแบบ  CZ 75 ชื่อ คุสกี้  ผลิตเป็นครั้งแรกในปี 1975 (ที่มาของตัวเลข 75) ผลิตจากโรงงานในปี 1976  ถูกพัฒนาปรับปรุงมาจาก  ระบบปฏิบัติการแบบ Browning-FN  ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น   เป็นปืนที่มีสมดุลเป็นเยี่ยม  พกพาได้สะดวก  ปืนรุ่นนี้ Robert H. Dunlap  ผู้สอนการถอดประกอบบำรุงรักษาใน DVD ของ AGI ชื่นชมว่าออกแบบได้ฉลาดมากครับ  และเป็นปืนที่ Jeff Cooper ให้ความเห็นว่าเป็นปืนออโต ดับเบิลแอ๊คชั่นที่ดีที่สุด

CZ 75  ถูกผลิตขึ้นในขนาดกระสุน  9 มม. ลูเกอร์/หรือ 9 มม. พาราฯ ( 9mm Luger/Parabellum  ) ซึ่งเป็นขนาดกระสุนที่นาโตกำหนดให้เป็นมาตรฐานทางการทหาร เพื่อสะดวกในการส่งกำลังบำรุง ชาติพันธมิตรนาโต้ ตามสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติคเหนือ  ทุกชาติ ใช้กระสุนชนิดนี้ ประจำการในปืนพกทหาร

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top!
Top!