Manu    
   
การยิงปืนยาวระยะ ๒๐๐ เมตร

 

๑. อาวุธปืน

ใช้อาวุธเล็กยาว M๑๖, HK๓๓ มาตราฐานจากโรงงาน

๒. ไม่เสริมหรือดัดแปลงส่วนประกอบใด ๆ

๓. กระสุนปืน

ขนาด ๕.๕๖ มม.

๔. เป้า

เป้าปืนยาวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระยะ ๒๐๐ เมตร

๕. ระยะยิง

๒๐๐ เมตร

๖. ท่ายิง

ยิงปรับทางปืน(ตั้งศูนย) ๕ นัด เวลา ๕ นาที

ท่านอนยิง กระสุน ๑๐ นัด เวลา ๕ นาที

นั่งยิง กระสุน ๑๐ นัด ๕ นาที

ยืนยิง กระสุน ๑๐ นัด ๑๐ นาท

๗.การแต่งกาย

เครื่องแบบ, ชุดฝึกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๘.เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ(เหรียญคุณวุฒิ)

เหรียญทองพิเศษ* ๒๘๕ คะแนนขึ้นไป

เหรียญทอง ๒๗๐ คะนนนขึ้นไป

เหรีญเงิน ๒๕๕ คะแนนขึ้นไป

เหรียญทองแดง ๒๔๐ คะแนนขึ้นไป

* รับเหรียญรางวัล,โล่รางวัลพร้อมคุณวุฒิ ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ.

 

 
Top!
Top!