Manu    
   
การยิงปืนสั้นตามสัญชาตญาณ(I.P.T.)

( instinctive pistols training )

การฝึกยิงปืนพกด้วยสัญชาตญาณ(ต่อสู้-ฉับพลัน)

 

 

๑. อาวุธปืน

ประเภทปืนพกรีวอลโว่(ลูกโม่) ขนาด .๓๘ หรือ.๓๕๗ ลำกล้องไม่เกิน ๔ นิ้ว ศูนย์และด้ามมาตรฐานโรงงาน ไม่ติดตั้งเครื่องช่วยเล็งหรืออุปกรณ์เสริมใดๆ ลำหล้องไม่เจารูเพื่อลดแรงสะบัด

ประเภทปืนพกกึ่งออโตเมติก ขนาด ๙ มม. ๑๐ มม. หรือ๑๑ มม. ลำกล้องไม่เกิน ๕ นิ้ว มาตรฐานโรงงาน ไม่ติดตั้งเครื่องช่ยเล็งหรืออุปกรณ์เสริมใดๆ ลำหล้องไม่เจารูเพื่อลดแรงสะบัด

๒. ซองปืน

เป็นซองปืนพกนอกหุ้มโกร่งไกปืน ใช้กับเครื่องแบบ คาดติดเอว ห้ามใช้้ซองพกต่ำ ห้ามผูกติดขา ห้ามใช้ซองเปลือย การคาดเข็มขัดซองปืนจะต้องอยู่ในลักษณะเดียวกับการปฏิบัติหน้าที่

๓. กระสุนปืน

จำนวน ๕๐ นัด ต้องไม่มีกระสุนปืนสำรองติดตัวในขณะเข้าไปทำการทดสอบ

๔. เป้า

ใช้เป้าหุ่นเงาคนครึ่งตัว ระยะ ๒๕ หลาของระบบ N.R.A. และเป้าเงาศรีษะคน

๕. ท่ายิง

จับปืน ดึง ดัน ยืนแยกเท้าเสมอไหล

เป็นการยิงปืน ๒ มือ ยกปืนในระดับสายตา ใช้สองตามองผ่านลำกล้องและศูนย์ปืน การชักปืนเป็นลักษณะการชักและพุ่งปืนไปยังแนวเป้า การวางเท้าขนานกันและห้ามล้ำแนวยิง

ท่ายิงปืนในขณะขึ้นลำเลื่อนของปืนพกอัตโนมัติ ให้อยู่ในลักษณะยกปืนระดับหัวไหล่ แนวลำกล้องต้องชี้ไปยังแนวเป้า ถ้าผู้ยิงปฏิบัติไม่ถูกต้อง และผู้ควบคิมการยิงเห็นว่าไม่ปลอดภัย ให้ระงับการยิง และเชิญออกจากสนามยิงปืน

๖.การแต่งกาย

เครื่องแบบ, ชุดฝึกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๗.ขั้นตอนการยิงปืน

ขั้นที่ ๑-๔ ใช้เป้าหุ่นเงาคน

ขั้นที่ ๑ เคลื่อนที่จากระยะ ๒๕ หลา ไปยังระยะ ๒๐ หลา ทำการยิง ๕ นัด ใช้เวลา ๕ วินาที และทำการยิงอีก ๕ นัด ภายใน ๔ วินาที

ขั้นที่ ๒ เคลื่อนที่จากระยะ ๒๐ หลา ไปยังระยะ ๑๕ หลา ทำการยิง ๕ นัด ใช้เวลา ๕ วินาที และทำการยิงอีก ๕ นัด ภายใน ๔ วินาที

ขั้นที่ ๓ เคลื่อนที่จากระยะ ๑๕ หลา ไปยังระยะ ๑๐ หลา ทำการยิง ๕ นัด ใช้เวลา ๔ วินาที และทำการยิงอีก ๕ นัด ภายใน ๓ วินาที

ขั้นที่ ๔ เคลื่อนที่จากระยะ ๑๐ หลา ไปยังระยะ ๗ หลา ทำการยิง ๕ นัด ใช้เวลา ๔ วินาที และทำการยิงอีก ๕ นัด ภายใน ๓ วินาที

ขั้นที่ ๕ ระยะยิง ๗ หลา ทำการยิง ๒ ชุดๆละ ๕ นัด ในเวลา ๓ วินาที และทำการยิงอีก ๕ นัด ภายใน ๓ วินาที ใช้เป้าเงาศรีษะคน

๘.เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ(เหรียญคุณวุฒิ)

เหรียญทองพิเศษ* ๕๐๐ คะแนน

เหรียญทอง ๔๗๕-๔๙๕ คะแนน

เหร๊ยญเงิน ๔๒๕-๔๗๐ คะแนน

เหรียญทองแดง ๓๗๕-๔๒๐ คะแนน

* รับเหรียญรางวัล,โล่รางวัลพร้อมคุณวุฒิ ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ.

 

 

 
Top!
Top!