Manu    
   
   
การยิงปืนระบบ N.R.A.

 

* จากภาพ พ.ต.ท.องอาจ สงคราม สารวัตร สนามยิงปืนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แนะนำการจับปืนและจัดท่ายิง สำหรับการยิงปืนระบบ N.R.A.

 

๑. อาวุธปืน

ปืนพกรีวอลโว่ (ลูกโม่) ขนาด .๓๘ หรือ.๓๕๗ ลำกล้องไม่เกิน ๔ นิ้ว

ปืนพกกึ่งออโตเมติก ขนาด ๙ มม. ๑๐ มม.หรือ๑๑ มม. ลำกล้องญษซไม่เกิน ๕.๕ นิ้ว

๒. น้ำหนักไก

ไม่น้อยกว่า ๒.๕ ปอนด์

๓. กระสุนปืน

ประเภทปืนพกรีวอลโว่ (ลูกโม่) กระสุน ขนาด .๓๘ มม จำนวน ๔๐ นัด

ประเภทปืนพกกึ่งออโตเมติก กระสุน ขนาด ๙ มม. ๑๐ มม. หรือ๑๑ มม. จำนวน ๓๐ นัด

๔. เป้า

ประเภทปืนพกรีวอลโว่ (ลูกโม่) เป้าวงกลม และเป้าหุ่นคนครึ่งตัว

ประเภทปืนพกกึ่งออโตเมติก เป้าวงกลม

๕. ระยะยิง

๒๕ หลา

๖. ท่ายิง

ท่ายืนยิงมือเดียว(ท่ายืนยิงมาตรฐาน)

๗.การแต่งกาย

เครื่องแบบ, ชุดฝึกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๘.ขั้นตอนการยิงปืนในระบบ N.R.A.

ยิงช้า ทำการยิง ๑๐ นัด ในเวลา ๕ นาที เป็นการยิงต่อเนื่อง ใช้เป้าวงกลม คิดคะแนน ๖๐ จาก ๑๐๐ คะแนน จึงผ่านเกณฑ์ สามารถทำการยิงในท่าต่อไปได้

ยิงเร่ง ทำการยิง ๒ ชุดๆ ละ ๕ นัด ในเวลา ๒๐ นาที ใช้เป้าวงกลม คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

ยิงเร็ว ทำการยิง ๒ ชุด ๆ ละ ๕ นัด ในเวลา ๑๐ วินาที ใ้ช้เป้าวงกลม คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

ยิงเป้าหุ่นเงาคน ทำการยิง ๒ ชุด ๆ ละ ๕ นัด ในเวลา ๑๒ วินาที เมื่อผู้ทดสอบบรรจุกระสุนปืน ๕ นัดแล้ว ให้วางปืนไว้บนแท่นยิงหันด้ามปืนไปทางด้านมือข้างที่ถนัด ถอยหลังออกมา ๑ ก้าว อยู่ในท่าตรง มืออยู่ข้างลำตัว เมื่อผู้ควบคุมการยิงสั่งเริ่มยิงจึงก้าวเท้าไปหยิบปืนขึ้นทำการยิงภายในเวลาที่กำหนด(สำหรับการยิงปืนกึ่งอัตโนมัติ ไม่มีการยิงเป้าหุ่นคน)

๙.เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ(เหรียญคุณวุฒิ)

เหรียญทองพิเศษ* ๒๘๕ คะแนนขึ้นไป ( ๙๕%)

เหรียญทอง ๒๗๐ คะนนนขึ้นไป (๙๐%)

เหรีญเงิน ๒๕๕ คะแนนขึ้นไป (๘๐%)

เหรียญทองแดง 240 คะแนนขึ้นไป (70%)

* รับเหรียญรางวัล,โล่รางวัลพร้อมคุณวุฒิ ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ.

 

 
 
Top!
Top!