Manu    
   
 
การยิงปืนระบบ P.P.C.

( PRACTICAL PISTOL COURSE )

๑. อาวุธปืน

ใช้อาวุธปืนพกลูกโม่ ขนาด .๓๘ หรือ.๓๕๗ ลำกล้องยาวไม่เกิน ๔ นิ้ว

๒. กระสุนปืน

ขนาด .๓๘ มม.

๓. เป้า

ใช้เป้าหุ่นคนเงาดำ

๔. ระยะยิง

ใกล้่สุด ๗ หลา ไกลสุด๖๐ หลา

๕. ท่ายิง

ท่านอนยิง, ท่านั่งราบยิง, ท่ายืนยิงมือไม่ถนัด, ท่ายืนยิงมือถนัด, ท่านั่งคุกเข่า, ท่ายิงฉับพลัน

๖.การแต่งกาย

เครื่องแบบ, ชุดฝึก

 

 
Top!
Top!