Manu    
   
ͺยิงปืนระบบ N.R.A.( เหรียญแม่นปืน )
สนามยิงปืนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

 

ข้าราชการตำรวจกลุ่มงานสืบสวน ǨٸèѧѴ¹ҷ ҷͺยิงปืนระบบ N.R.A.(เหรียญแม่นปืน) ณ สนามยิงปืนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

 
คุณวุฒิเหรียญ蹻׹

 

ลำดับ
ยศ ชื่อ สกุล
ระบบ N.RA
ร.ต.ท.เฉลา ฟักศรี
เหรียญทองแดง
ด.ต.ไพศาล คล้ายสมาน
เหรียญเงิน
ด.ต.สมศักดิ์ กล่อมเกลา

เหรียญเงิน

ด.ต.สุชาติ สุชาการ
เหรียญเงิน
ด.ต.นิพนธ์ งาคชสาร
เหรียญเงิน
ด.ต.สราวุธ ฤทธิเรืองเดช
เหรียญเงิน
ด.ต.ชาญชัย บรรจง
เหรียญเงิน
จ.ส.ต.สุรัตน์ ดวงประทีิป
เหรียญทองแดง
ส.ต.ท.กฤษณะ ชัยเจริญ
เหรียญเงิน

 

 

 
Top!
Top!