Manu    
   

 

กฎแห่งความปลอดภัย

(อย่าประมาท ลำดับขั้นตอนให้ได้)

๑.ให้ปฏิบัติกับปืนทุกกระบอกเหมือนกับปืนที่มีกระสุนอยู่เสมอ

๒.อย่าเล็งหรือชี้ปืนไปยังบุคคลอื่น ที่เราไม่ต้องการยิง

๓.ตรวจปืนทุกครั้งเมื่อจับปืน

๔.อย่าแตะไกปืน เมื่อยังไม่ต้องการยิง

๕.การวางปืนในที่เปิดเผย ให้เปิดลูกโม่หรือรังเพลิงไว้

๖.การรับปืนและส่งปืนให้แก่กัน ให้เปิดลูกโม่หรือรังเพลิงส่งให้

๗.เชื่อฟังและปฏิบัติตามผู้ควบคุมการยิง

๘.การถือปืนเมื่อยังไม่ยิง ให้เปิดลูกโม่หรือรังเพลิง และหิ้วสะพานศูนย์หลัง

 

 
Top!
Top!