กระดานสนทนา
   

 

โครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบท

ประจำปี ๒๕๕๗

บ้านหนองอุมลัว ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

*********

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เด็กๆเยาวชนโครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบท "จิ๋วแต่แจ๋ว"ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ บ้านหนองอุมลัว ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

 

 

เด็กเยาวชนที่ดี คือ อนาคตของประเทศ

Website counter 

   
       
Top!
Top!
 
e-mail:kiddee1@hotmail.com