กระดานสนทนา
   

 

โครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบทประจำปี๒๕๕๘

บ้านหนองอุมลัว ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

*********

 

รวมตัวกันที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองอุมลัว ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย

เส้นทางเที่ยวชมธรรมชาติ วัดป่าบ้านหนองอุมลัว ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย

เส้นทางตามหัวไร่ปลายสวนของเด็กๆ

ด้านหลังภาพนี้คือป่าไม้ที่สมบูรณ์บริเวณรังเย็นรีสอร์ท ที่ยังเหลืออยู่

หลังภูเขาลูกนี้เป็นภูแปกและภูหลวงในเขต อ.ด่านซ้าย จ.เลย

พูดคุยปฏิสัมพันธ์ ก่อนแยกย้ายกลับบ้าน

 

เด็กเยาวชนที่ดี คืออนาคตของประเทศ

Website counter 

 
       
Top!
Top!
 
e-mail:kiddee1@hotmail.com