กระดานสนทนา
   

 

การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาผีตาโขนคัพ ครั้งที่๖

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘

*********

วันอาทิตย์ ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เด็กๆเยาวชน"โครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบท " เข้าร่วมแข่งขันจักรยานเสือภูเขาผีตาโขนคัพ ครั้งที่๖ ณ โรงเรียนศรีสองรักษ์ วิทยา สนามร้บรองโดยสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เด็กๆสามารถทำความสำเร็จให้กับตนเองได้ตั้งแต่วัยเยาว์

รุ่นยุวชนชาย อายุไม่เกิน ๑๒ขวบ

ด.ช.วิศรุต วงษ์ศุภลักษณ์ อายุ ๑๑ขวบ(เป็นเด็กดี มีความรับผิดชอบสูง มีระเบียวินัย มีความมุ่งมั่นและเอาใจใส่) รองชนะเลิศอันดับที่1ยุวชนชาย อายุไม่เกิน ๑๒ขวบ (ถ้าไม่หลงทางเสียก่อน ได้อันดับที่1 อย่างแน่นอน)

รุ่นยุวชนชาย อายุไม่เกิน 10ขวบ

ด.ช.วันชนะ แก้วตระกูล อายุ 10ขวบ รองชนะเลิศ อันดับที่2(ปั่นดี ใจดี รอบขามาตลอด ใช้รถจักรยานมาตรฐานโรงงาน)
ด.ช.จิรายุ วงษ์จิตตะ อายุ 9ขวบ รองชนะเลิศ อันดับที่4
ด.ช.พิทักษ์ ศรีบุรินทร์ อายุ 8ขวบ (ใช้รถจักรยานขนาดล้อ 20นิ้ว เกียร์เดียว) รองชนะเลิศ อันดับที่5
ด.ช.วิเนตร ศรีทาสังข์ อายุ 10ขวบ รองชนะเลิศ อันดับที่8

รุ่นยุวชนหญิง อายุไม่เกิน 12ขวบ(เป็นปีแรกที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน)
ด.ญ.ดรุณรัตน์ ราชพัฒน์ อายุ 12ขวบ รองชนะเลิศอันดับที่3

รุ่นยุวชนหญิง อายุไม่เกิน 10ขวบ(เป็นปีแรกที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน)
ด.ญ.รัชดา โสประดิษฐ อายุ 10ขวบ รองชนะเลิศ อันดับที่ 2(ใช้จักรยานล้อ 20นิ้ว เกียร์เดียว) ด.ญ.ธัญจิรา โสประดิษฐ อายุ 10ขวบ รองชนะเลิศ อันดับที่ 3 ด.ญ.ปูป้ .... อายุ 10ขวบ รองชนะเลิศ อันดับที่ 4 ด.ญ.สรัญญา ศรีบุรินทร์ อายุ 10ปี รองชนะเลิศ อันดับที่ 5

เด็กๆช่วยพี่ๆเก็บขยะทำความสะอาดรอบบริเวณจัดการแข่งขัน

เด็กๆช่วยกันล้างทำความสะอาดจักรยาน

ลูกชิ้นฮอตด็อก อร่อยถูกใจเด็กๆ

ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก

ขอขอบพระคุณ"คุณป้าใจดีทีมจักรยาน"ที่มีเมตตาจิตได้มอบอาหารให้เด็กเพื่อเอากลับบ้าน

 

เด็กเยาวชนที่ดี คืออนาคตของประเทศ

Website counter 

 
       
Top!
Top!
 
e-mail:kiddee1@hotmail.com