กระดานสนทนา
   

 

การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาผีตาโขนคัพ ครั้งที่๖

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘

*********

เด็กๆเยาวชน"โครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบท" บ้านหนออุมลัว ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองอุมลัว ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ขอขอบคุณ...คุณจุฬาวรรณ ทุตปอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองอุมลัว

ที่มีเมตตาจิตให้การสนับสนุนในทุกๆเรื่อง

เดินทางมาฝึกซ้อมสนามจักยานเสือภูเขาผีตาโขนคัพ ครั้งที่๖ ณ โรงเรียนศรีสองรักษ์ วิทยา

อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

การฝึกซ้อมของเด็กๆเยาวชนโครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบท

รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

 

 

เด็กเยาวชนที่ดี คืออนาคตของประเทศ

Website counter 

 
       
Top!
Top!
 
e-mail:kiddee1@hotmail.com