กระดานสนทนา
   

 

โครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบทประจำปี๒๕๕๘

บ้านหนองอุมลัว ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

*********

วันพฤหัสบดี ที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๕๘ นำกล้วยหอมมอบให้เด็กๆเยาวชน โรงเรียนบ้านหนองอุมลัว ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยมีคณะคุณครูให้การต้อนรัรบ

 

เด็กเยาวชนที่ดี คืออนาคตของประเทศ

Website counter 

 
       
Top!
Top!
 
e-mail:kiddee1@hotmail.com