กระดานสนทนา
   

 

โครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบท

ประจำปี ๒๕๕๘

บ้านหนองอุมลัว ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

*********

วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เด็กๆเยาวชนโครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบท เข้าร่วมแข่งขันจักรยานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต๓ ณ สนามจักรยานโรงเรียนศรีสองรักษ์ วิทยา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

 

เด็กเยาวชนที่ดี คือ อนาคตของประเทศ

Website counter 

 
       
Top!
Top!
 
e-mail:kiddee1@hotmail.com