กระดานสนทนา
   

 

โครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบท

ประจำปี ๒๕๕๘

บ้านหนองอุมลัว ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

*********

วันจันทร์ ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ เด็กๆเยาวชนโครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบท "จิ๋วแต่แจ๋ว"ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ คุณยายสัมฤทธิ์ ด่อนจันทร์ บ้านหนองอุมลัว ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

 

เด็กเยาวชนที่ดี คือ อนาคตของประเทศ

Website counter 

   
       
Top!
Top!
 
e-mail:kiddee1@hotmail.com