กระดานสนทนา
   

 

โครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบท

ประจำปี ๒๕๖๑

บ้านหนองอุมลัว ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

*********

 

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ เด็กๆเยาวชนโครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบท เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งด่านซ้ายมินิมาราธอน รวมพลังคนรักสุขภาพ ณ สถานีตำรวจภูธรอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ลงทะเบียนเตรียมพร้อม

 

เริ่มการแข่งขัน

 

เด็กเยาวชนที่ดี คือ อนาคตของประเทศ

Website counter 

   
       
Top!
Top!
 
e-mail:kiddee1@hotmail.com